Hiển thị 1–12 của 48 kết quả

Vinakip

Cáp AXV 4X50 VINAKIP – Mét

Available on backorder

0
SKU: CAP4X50VINAKIP

Cáp điện 2×10 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

91.190
SKU: KIPXLPE210

Cáp điện 2×6 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

57.090
SKU: KIPXLPE26

Cáp điện 4×10 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

174.900
SKU: KIPXLPE410

Cáp điện 4×16 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

261.140
SKU: KIPXLPE416

Cáp điện 4×25 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

402.270
SKU: VINAKIPXLPE425

Cáp điện 4×6 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

106.480
SKU: KIPXLPE46

Cáp điện M10 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

0
SKU: VINAKIPXLPEM10

Cáp điện M185 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

666.050
SKU: KIPXLPEM185

Cáp điện M240 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

859.870
SKU: KIPXLPEM240

Cáp điện M70 CU/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

243.100
SKU: KIPXLPEM70