Hiển thị tất cả 6 kết quả

Cáp Treo 1 Pha

Cáp điện M10 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

0
SKU: VINAKIPXLPEM10

Cáp điện M185 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

666.050
SKU: KIPXLPEM185

Cáp điện M240 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

859.870
SKU: KIPXLPEM240

Cáp điện M70 CU/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

243.100
SKU: KIPXLPEM70

Cáp điện M95 CU/XLPE/PVC VINAKIP – Mét

Available on backorder

344.520
SKU: KIPXLPEM95